Facebook Outlet Meblowy
Zamknij

Logo

Już wychodzisz?

Pozostaw swój adres mailowy i odbierz prezent

Prezent na zakupy powyżej 399zł

Jak złożyć zamówienie

1.      Podczas składania zamówienia w Sklepie Internetowym Klient podaje dobrowolnie następujące  swoje dane osobowe: imię i nazwisko(ewentualnie nazwę firmy oraz imię i nazwisko osoby działającej w imieniu firmy, a także numer NIP), dokładny adres, adres email oraz numer telefonu kontaktowego, ewentualnie inny adres dla dostawy. Klient oświadcza, wskazane wyżej dane prawidłowe. Podanie wskazanych wyżej danych jest niezbędne w celu zawarcia i prawidłowego wykonania umowy.

2.      Złożenie zamówienia składa się z następujących elementów:

a) wypełnienia przez Klienta elektronicznego formularza zamówienia poprzez opcję „do koszyka” dostępną na stronie internetowej www.outletmeblowy.pl lub drogą telefoniczną poprzez numery infolinii,

b) akceptacji przez Klienta postanowień Regulaminu, w przypadku złożenia zamówienia drogą telefoniczną Klient dokonuje akceptacji Regulaminu przy potwierdzaniu zamówienia.

3.      Po złożeniu zamówienia, na adres e-mailowy Klienta wysyłana jest automatycznie generowana przez Sklep Internetowy wiadomość elektroniczna zawierająca zestawienie złożonego zamówienia wraz z danymi Klienta oraz linkiem służącym do potwierdzenia przez Klienta wszystkich elementów zamówienia.

4.      W przypadku złożenia zamówienia drogą telefoniczną możliwe jest przesłanie przez Sklep Internetowy zestawienia złożonego zamówienia, o którym mowa w ustępie powyższym, na podany przez Klienta numer faksu. W ten sam sposób, a więc za pośrednictwem faksu (w przypadku zamówienia złożonego drogą telefoniczną), Klient może potwierdzić wszystkie elementy zamówienia, a Sklep Internetowy po weryfikacji zamówienia, przesłać potwierdzenie zamówienia. Terminy dotyczące składania zamówienia poprzez wypełnienie elektronicznego formularza mają zastosowanie do potwierdzania zamówienia za pośrednictwem faksu.

5.      W przypadku nie potwierdzenia przez Klienta zamówienia za pośrednictwem linku wysłanego w automatycznie wygenerowanej przez Sklep Internetowy wiadomości elektronicznej lub za pośrednictwem faksu, przy zamówieniach składanych drogą telefoniczną, w ciągu 48 godzin od chwili złożenia zamówienia, zamówienie zostaje anulowane.

6.      Sklep Internetowy, po otrzymaniu potwierdzenia przez Klienta za pośrednictwem linku lub za pośrednictwem faksu (o których mowa w ustępie poprzednim) złożonego zamówienia, weryfikuje złożone  zamówienie i w ciągu 48 godzin je potwierdza, wysyłając na adres mailowy Klienta wiadomość elektroniczną lub wysyłając potwierdzenie faksem.

7.      Wskazany w ustępie poprzednim okres 48 godzin liczony jest od chwili potwierdzenia przez Klienta złożonego zamówienia za pośrednictwem przesłanego linku lub faksu.

8.      Do obliczania terminów wskazanych w Regulaminie (Składanie zamówień) nie wlicza się dni wolnych od pracy.

9.      Jeśli w trakcie weryfikacji przez Sklep Internetowy złożonego zamówienia okaże się, iż wskazany towar jest obecnie niedostępny, Sklep Internetowy niezwłocznie informuje Klienta o odmowie potwierdzenia zamówienia, zamówienie zostaje anulowane.

10.  Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą potwierdzenia (o którym mowa w ustępie 6 niniejszego punktu) przez Sklep Internetowy złożonego zamówienia, po uprzedniej jego weryfikacji przez Sklep Internetowy.

11.  Sklep Internetowy w wiadomości elektronicznej lub w wiadomości przesłanej za pośrednictwem faksu potwierdzającej złożone przez Klienta zamówienie (o której mowa w ust. 6 niniejszego punktu) przesyła numer konta bankowego, na który należy uiścić należność za zamówiony towaru,  w przypadku wyboru przez Klienta płatności w formie przelewu bankowego lub link, za pośrednictwem którego Klient zostanie przekierowany na odpowiednią stronę w celu dokonania płatności kartą, za pośrednictwem systemu PayPal, Płatności.pl lub ratalnie.

12.  Sklep Internetowy przewiduje trzy formy dostawy zamówienia:
a) za pośrednictwem firm kurierskich,
b) za pośrednictwem firm zajmujących się spedycją i transportem krajowym oraz międzynarodowym,

c) odbiór osobisty.


W przypadku dostawy wskazanej w pkt b) kierowca czynnie uczestniczy w rozładunku dostarczonych towarów, a Klient zobowiązany jest zapewnić osobę/osoby do wniesienia zamówionych towarów do wybranego pomieszczenia. Zakres obowiązków kierowcy nie obejmuje wniesienia zamówionych towarów we wskazane przez Klienta miejsce.  

13.  Sposób dostawy uzależniony jest od ilości zamówionego towaru, jego kubatury i wagi. W przypadku nie wskazania przez Klienta odbioru osobistego, jako sposobu dostawy zamówienia, to Sklep Internetowy uprawniony jest do wyboru najbardziej korzystnej formy dostawy ze wskazanych w ustępie poprzednim pkt a) i b) .

14.  Towar jest przekazywany firmie kurierskiej lub firmie zajmującej się spedycją i transportem  po uznaniu  rachunku bankowego KLER SA wymaganą częścią ceny końcowej lub pełnej należności za zamówiony towar wraz z kosztami transportu.

15.  W przypadku dokonaniu wyboru płatności za pobraniem towar jest przekazywany firmie kurierskiej lub firmie zajmującej się spedycją i transportem po weryfikacji i potwierdzeniu przez Sklep Internetowy złożonego zamówienia.