Facebook Outlet Meblowy
Zamknij

Logo

Odbierz prezent

100 zł za zapisanie się do newslettera!

Prezent na zakupy powyżej 1000zł

Akcja nie łączy się z innymi promocjami

Polityka prywatności

Polityka prywatności

I. Definicje

§ 1


W niniejszej „Polityce prywatności”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:

„Outlet Meblowy” – Kler S.A. z siedzibą w Dobrodzieniu, ul. Piastowska 39B, 46-380 Dobrodzień, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056597, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla miasta Opole, VIII Wydział Gospodarczy; kapitał zakładowy w wysokości: 51 668 360,00 zł wpłacony w całości; NIP: 575-00-07865; REGON: 150854711; e-mail: info@outletmeblowy.pl, tel. +48 34 35 39 400,

a. „Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej https://www.outletmeblowy.pl oraz jej podstronach,

b. „Kupujący” – każda osoba, która zawarła z Outletem Meblowym umowę o założenie konta w Sklepie lub bez jej zawierania złożyła zamówienie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia lub internautę odwiedzającego strony Sklepu,

c. „Konto” – konto Kupującego założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, 

d. „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art.  221 Kodeksu cywilnego. 

II. Postanowienia wstępne

§ 1

Pojęcia pisane wielkimi literami mają znaczenie nadane im w Regulaminie dziale „Definicje”.  

§ 2

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne Outletu Meblowego wprowadza niniejszą Politykę Prywatności  zwaną dalej „Polityką”.   

III. Dane osobowe

§ 3

Kupujący w celu korzystania z usług oferowanych przez Outlet Meblowy za pośrednictwem Sklepu, musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych. 

Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez Outlet Meblowy na rzecz Kupującego za pośrednictwem Sklepu. 

Wszelkie dane osobowe, które Kupujący wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia lub poda w korespondencji z Outlet Meblowy, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną a także ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO). 

§ 4

1.  Administratorem danych osobowych jest Outlet Meblowy. Outlet Meblowy może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Kupujących innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy. 

2.  W celu wykonania umów zawieranych z Kupującymi za pośrednictwem Sklepu, ich dane będą powierzane w szczególności następującym podmiotom: 

1) świadczącym usługi: 

a. pocztowe lub kurierskie, które to podmioty będą dostarczać Kupującemu towary zakupione w Sklepie:

• DHL Express (Poland) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Osmańska 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 47237, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, NIP 5270022391, REGON 012005407, kapitał zakładowy 21.892.500 zł

• Trans-Kom Dariusz Czubak z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Klasztorna 7b/10, 63400 Ostrów Wielkopolski, wpisaną do rejestru ewidencji gospodarczej pod numerem 21258, prowadzonym przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. NIP PL6222480481

b. hostingu Sklepu na rzecz Sprzedawcy:

• Grupa AMP Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, ul. Daszyńskiego 239/4a, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000238276, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy, NIP 631-246-61-25, REGON240135671

c. operatorom płatności:

• PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.

• ING Bank Śląski Spółka Akscyjna z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS po numerem 0000005459, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 634-013-54-75, REGON 271514909

§ 5

Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawa do przenoszenia danych, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Outletu Meblowego. Skierowanie żądania może odbyć się w formie:

a) pisemnej na adres: Outlet Meblowy S.A. ul. Piastowska 39B, 46-380 Dobrodzień 

b) elektronicznej na adres e-mail: info@outletmeblowy.pl

Ponadto, Kupujący ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

§ 6

1.  Outlet Meblowy przetwarza dane osobowe Kupujących i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu, w tym w celu rozpoznawania reklamacji, realizacji gwarancji i serwisu oferowanych produktów.

2.  Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Kupujący może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Outlet Meblowy ma prawo do kontaktu oraz wysyłania na podane przez niego adresy e-mail lub numery telefonu newsletterów, w tym informacji o nowych towarach, akcjach promocyjnych lub wydarzeniach kulturalnych, którym Outlet Meblowy patronuje. Jeżeli Kupujący udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać. 

§ 7

Dane osobowe zebrane przez Outlet Meblowy mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym. 

§ 8

Outlet Meblowy stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. 

§ 9

Kupujący nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Sklepu anonimowo lub pod pseudonimem. 

§ 10

Outlet Meblowy może rejestrować adres IP Kupującego, pod którym będzie on korzystać ze Sklepu.

IV. Pliki cookies

§ 11

1. Sklep wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu Kupującego, które mogą być następnie odczytywane przez Outlet Meblowy.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

a) dostosowania zawartości Sklepu do preferencji Kupującego oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Kupującego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Kupujący korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 

c) utrzymania sesji Kupującego, dzięki której Kupujący nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 

d) dostosowania zawartości newslettera do preferencji Kupującego; 

e) wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w Sklepie; 

f) marketingowym. 

3. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu Kupującego do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu Kupującego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez niego. 

§ 12

1.  Outlet Meblowy informuje także Kupujących, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu Kupującego. 

2.  Outlet Meblowy wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Outlet Meblowy, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący. 

3.  Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych: 

•  Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek, 

•  Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html, 

•  Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl, 

•  Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 

§ 13

Outlet Meblowy informuje także Kupujących, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu Kupującego może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Sklepu lub przerwanie sesji po zalogowaniu. 

§ 14

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu Kupującego mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Outletem Meblowym podmioty trzecie. 

§ 15

Sprzedawca stosuje także kod śledzący, oparty na technologii cookies, pozwalający na badanie aktywności Kupującego na stronie internetowej Sklepu i nagrywanie pojedynczych sesji Kupującego w celu analizowania zachowań Kupującego w Sklepie i tworzenia mapy zachowań, co pozwala na poznanie sposobu korzystania ze Sklepu przez Kupujących, identyfikowanie problemów z użytkowaniem Sklepu

Polityka prywatności jest dostępna w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie http://www.outletmeblowy.pl/pub/polityka_prywatnosci_25_05_2018.pdf