Facebook Outlet Meblowy
Zamknij

Logo

Odbierz prezent

100 zł za zapisanie się do newslettera!

Prezent na zakupy powyżej 1000zł

Akcja nie łączy się z innymi promocjami

Regulamin sklepu do 02.03.2017

Regulamin zakupów obowiązujący od dnia 25.12.2014 do dnia 02.03.2017. 

 

REGULAMIN ZAKUPÓW 
 

w Sklepie internetowym „Outlet Meblowy” prowadzonym pod adresem www.outletmeblowy.pl (Sklep Internetowy) przez spółkę działającą pod firmą KLER S.A., z siedzibą w Dobrodzieniu przy ul. Piastowska 39b (46-380 Dobrodzień), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056597, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 51 668 360 zł, NIP: 5750007865, REGON: 150854711, adres poczty elektronicznej info@outletmeblowy.pl

 

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet z wykorzystaniem domeny www.outletmeblowy.pl

2. Sklep Internetowy udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu Klienta.

3. Sklep Internetowy dokłada starań, aby zasady i warunki sprzedaży kształtowały prawa i obowiązki Klienta zgodnie z dobrymi obyczajami mając na uwadze jego interesy.

4. Zamówienia w sklepie mogą składać pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

5. Osoby składające zamówienia, o których mowa powyżej (Klienci Sklepu Internetowego = Klienci) to osoby fizyczne składające zamówienia i zawierające umowę sprzedaży w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową (Konsumenci) oraz inne podmioty (Klienci biznesowi).

6. Produkty oferowane w sklepie mogą być:

1) towarami nie nowymi fabrycznie,

2) końcówkami serii produkcyjnych,

3) zwrotami ekspozycyjnymi,

4) towarami fabrycznie nowymi.

Ewentualne wady produktu wskazane są w jego opisie oraz zdjęciach.

7. Na produkty oferowane w Sklepie Internetowym udzielana jest rękojmia na zasadach obowiązujących w przepisach powszechnych. Rękojmia nie rozciąga się na wady produktu, o których Klient wiedział, w szczególności na te, które Sklep Internetowy ujawnił w opisie produktu. Gwarancja udzielana jest wyłącznie na towary fabrycznie nowe na warunkach określonych przez producenta towaru w karcie gwarancyjnej.

8. Ceny produktów uwidocznione na stronie Sklepu Internetowego podane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierają  podatek VAT, o ile jest należny. Ceny produktów nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki, informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w sposób wyraźny i jednoznaczny po wybraniu przez Klienta formy dostawy i płatności.

9. Przed złożeniem zamówienia Klient może sprawdzić koszt dostawy w zakładce http://www.outletmeblowy.pl/koszt-i-czas-dostawy

10. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub faktura do paragonu - według wyboru Klienta.

11. Sklep Internetowy nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.

12. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy Klientem Sklepu Internetowego a KLER S.A.

13. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dodania towaru do Przechowalni, która działa na zasadzie pamięci podręcznej profilu Klienta Sklepu Internetowego, dzięki której Klienci mają możliwość obserwacji wybranych produktów. W dowolnym momencie Klient Sklepu Internetowego ma możliwość usunięcia produktu z Przechowalni lub zarezerwowania obserwowanego produktu. Dodanie produktu do Przechowalni nie stanowi rezerwacji tego produktu przez Klienta. Produkt dodany do Przechowalni jest nadal dostępny dla pozostałych Klientów Sklepu Internetowego.

14. Klient może dokonać rezerwacji produktu na 48 godzin. W tym czasie zarezerwowany towar nie jest dostępny dla innych Klientów. Przed upływem 48 godzin Klient ma możliwość dokonania zakupu towaru będącego przedmiotem rezerwacji lub zrezygnować z wcześniej zarezerwowanego produktu. Klient może mieć łącznie zarezerwowane maksymalnie 3 produkty. Po upływie 48 godzin towar wraca do statusu sprzed momentu rezerwacji. Klient który wcześniej rezerwował dany produkt, nie ma możliwości ponownej rezerwacji tego samego produktu.

15. Składania zamówień w Sklepie Internetowym przez stronę www jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta poniższych minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub

b) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub

c) Google Chrom w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,

d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

16. Grupa AMP Media Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (kod pocztowy 44-100) i adresem przy ul. Daszyńskiego 239/4a, NIP: 6312466125, REGON: 240135671 realizuje dla sklepu internetowego Outletmeblowy.pl działania w zakresie obsługi reklamowo – marketingowej w sieci Internet, prowadząc komunikację oraz działania informacyjne. 

 

II. Składanie zamówień

1. Podczas składania zamówienia w Sklepie Internetowym Klient podaje dobrowolnie następujące swoje dane osobowe: imię i nazwisko (ewentualnie nazwę firmy oraz imię i nazwisko osoby działającej w imieniu firmy, a także numer NIP), dokładny adres, adres email oraz numer telefonu kontaktowego, ewentualnie inny adres dla dostawy. Klient oświadcza, iż wskazane wyżej dane są prawidłowe. Podanie wskazanych wyżej danych jest niezbędne w celu zawarcia i prawidłowego wykonania umowy.

2. Złożenie zamówienia składa się z następujących elementów:

a) wyboru produktów i umieszczenia ich w tzw. „koszyku” dostępnym na stronie internetowej www.outletmeblowy.pl lub drogą telefoniczną poprzez numery infolinii,

b) zapoznania się przez Klienta z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Klient jest proszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie boxu, w przypadku złożenia zamówienia drogą telefoniczną Klient dokonuje akceptacji Regulaminu po otrzymaniu informacji o złożonym zamówieniu,

3. Po złożeniu zamówienia, na adres e-mailowy Klienta podany w trakcie składania zamówienia wysyłane jest automatyczne zestawienie złożonego zamówienia.

4. W przypadku złożenia zamówienia drogą telefoniczną Sklep Internetowy przesyła potwierdzenie i zestawienie złożonego zamówienia, o którym mowa w ustępie powyższym oraz informację o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i box do potwierdzenia, iż Klient akceptuje postanowienia Regulaminu, na podany przez Klienta adres mailowy. W ten sam sposób, a więc za pośrednictwem wiadomości elektronicznej (w przypadku zamówienia złożonego drogą telefoniczną), Klient może potwierdzić wszystkie elementy zamówienia. Terminy dotyczące składania zamówienia poprzez wypełnienie elektronicznego formularza mają zastosowanie do potwierdzania zamówienia złożonego drogą telefoniczną.

5. Przy zamówieniach składanych drogą telefoniczną w przypadku nie potwierdzenia przez Klienta zamówienia w ciągu 48 godzin od chwili złożenia zamówienia, zamówienie zostaje anulowane.

6. Sklep Internetowy weryfikuje złożone zamówienie i w ciągu 48 godzin od chwili jego złożenia potwierdza, wysyłając na adres mailowy Klienta wiadomość elektroniczną wraz z numerem zamówienia, zawierającą zestawienie złożonego zamówienia, dane Klienta oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

7. Terminy dotyczące składania zamówienia poprzez wypełnienie elektronicznego formularza mają zastosowanie do potwierdzania zamówienia złożonego drogą telefoniczną.

8. Do obliczania terminów wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu (Składanie zamówień) nie wlicza się dni wolnych od pracy.

9. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą przyjęcia do realizacji (o którym mowa w ustępie 6 niniejszego punktu) przez Sklep Internetowy złożonego zamówienia, po uprzedniej jego weryfikacji przez Sklep Internetowy.

10. Sklep Internetowy w wiadomości elektronicznej zawierającej przyjęcie zamówienia do realizacji  przesyła numer konta bankowego, na który należy uiścić należność za zamówiony towar, w przypadku wyboru przez Klienta płatności w formie przelewu bankowego lub link, za pośrednictwem którego Klient zostanie przekierowany na odpowiednią stronę w celu dokonania płatności kartą, za pośrednictwem systemu PayPal, Płatności.pl lub ratalnie.

11. Sklep Internetowy przewiduje trzy formy dostawy zamówienia:

a) za pośrednictwem firm kurierskich,

b) za pośrednictwem firm zajmujących się spedycją i transportem krajowym oraz międzynarodowym,

c) odbiór osobisty.

W przypadku dostawy wskazanej w pkt b) kierowca czynnie uczestniczy w rozładunku dostarczonych towarów, a Klient zobowiązany jest zapewnić osobę/osoby do wniesienia zamówionych towarów do wybranego pomieszczenia. Zakres obowiązków kierowcy nie obejmuje wniesienia zamówionych towarów we wskazane przez Klienta miejsce.

12. Towar jest przekazywany firmie kurierskiej lub firmie zajmującej się spedycją i transportem  po uznaniu  na rachunku bankowym KLER S.A. wymaganej części ceny końcowej lub pełnej należności za zamówiony towar wraz z kosztami transportu.

13. W przypadku dokonania wyboru płatności za pobraniem towar jest przekazywany firmie kurierskiej lub firmie zajmującej się spedycją i transportem po potwierdzeniu przez Klienta złożonego zamówienia.

 

III. Płatności

1. Sklep internetowy firmy KLER S.A. przewiduje następujące formy płatności:

a) przelew tradycyjny - na rachunek bankowy KLER S.A. - realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uznaniu rachunku bankowego KLER S.A.,

b) za pośrednictwem systemu PayU (e-przelew, karta kredytowa, karta debetowa, raty PayU) - realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uznaniu rachunku bankowego KLER S.A.,

c) za pośrednictwem systemu PayPal - realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uznaniu rachunku bankowego KLER S.A.,

d) zapłata przy odbiorze:

- płatność za pobraniem (płatność gotówką lub kartą za pośrednictwem terminala mobilnego/jeżeli kierowca lub przewoźnik dysponuje takim terminalem/przy odbiorze przed wydaniem towaru przez kierowcę/przewoźnika) – płatność w momencie dostawy zamówionego towaru. KLER S.A. przewiduje możliwość zobowiązania Klienta do wpłaty części ceny końcowej (zaliczki) przed przekazaniem towaru do transportu. Wysokość wskazanej powyżej kwoty określa KLER S.A. w zależności od wartości towaru,

- płatność przy odbiorze własnym przez Kupującego – realizacja rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu zamówienia przez Klienta

e) płatność bonem podarunkowym – realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzenia zamówienia przez Klienta.

2. Za moment dokonania płatności uważa się moment uznania rachunku bankowego KLER S.A.

3. Na cenę końcową, do zapłaty której zobowiązany jest Klient, składa się należność za zamówiony towar oraz koszty dostawy określone w zakładce http://www.outletmeblowy.pl/koszt-i-czas-dostawy

4. KLER S.A. przewiduje możliwość zobowiązania Klienta do wpłaty części ceny końcowej (zaliczki).

5. Bon podarunkowy uprawnia do zakupu w Sklepie Internetowym, ma określoną wartość i 90-dniowy termin ważności, nie można go wymienić na kwotę pieniędzy. Przy wyborze tej formy płatności cena końcowa wybranych przez Klienta towarów powinna być równa lub wyższa od wartości bonu podarunkowego. W przypadku zakupu przez Klienta towarów, których cena końcowa jest niższa od wartości bonu podarunkowego, Sklep Internetowy nie zwraca reszty. W przypadku zakupu przez Klienta towarów, których cena końcowa przewyższa wartość bonu podarunkowego, Klienta dopłaca brakującą kwotę w oparciu o jedną z przedstawionych powyżej form płatności.

 

IV. Koszt i czas dostawy

1. Zakres terytorialny dostaw zamówienia obejmuje terytorium Polski.

2. Czas realizacji zamówienia wskazany jest w opisie produktu.

3. Koszty dostawy określone są cenniku dostępnym w zakładce: http://www.outletmeblowy.pl/koszt-i-czas-dostawy

4. Pierwsza dostawa towarów oznaczonych w opisie oferowanego produktu „Dostawa gratis” obejmująca terytorium Polski jest bezpłatna. W przypadku nie odebrania przez Klienta produktów w czasie i miejscu wcześniej uzgodnionym, koszt każdej następnej dostawy określony zostanie zgodnie z kosztami dostawy wskazanymi w zakładce http://www.outletmeblowy.pl/koszt-i-czas-dostawy

 

V. Reklamacje

1. Sklep Internetowy przestrzega obowiązku dostarczania produktów bez wad, za wyjątkiem produktów stanowiących zwroty ekspozycyjne, towary nie nowe fabrycznie, które mogą posiadać wady. Takie wady są wyraźnie wskazane w opisie produktu oraz na jego zdjęciach.

2. Reklamacje rozpatrywane są przez Sklep Internetowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

3. Klient może złożyć reklamację na podstawię rękojmi, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną.

4. Wada fizyczna polega na niezgodności produktu z umową, w szczególności jeżeli produkt:

a) nie ma właściwości, które tego rodzaju towar powinien mieć,

b) nie ma właściwości, o których Klient został zapewniony przez Sklep Internetowy,

c) nie nadaje się do celu, o którym Klient informował Sklep Internetowy przy zawarciu umowy, a Sklep Internetowy nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia,

d) został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.

5. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć Sklepowi Internetowemu reklamację z tytułu rękojmi i wybrać jedno z czterech żądań: wymiany produktu na nowy, naprawy produktu, obniżenia ceny, odstąpienia od umowy – jeżeli wada jest istotna. Wybór żądania należy do Klienta.

6. Jeżeli Klient żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Sklep Internetowy może odmówić spełnienia tego żądania jedynie, jeżeli żądanie Klienta byłoby niemożliwe do zrealizowania przez Sklep Internetowy albo w przypadku żądania naprawy – wymagałoby nadmiernych kosztów. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniana lub naprawiana przez Sklep Internetowy albo Sklep Internetowy nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

7. Sklep Internetowy może zaproponować inne rozwiązanie. Klient może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, np. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

8. Sklep Internetowy odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu wydania produktu.

9. W czasie roku od momentu wydania produktu obowiązuje domniemanie, iż wada lub jej przyczyna istniały już w momencie sprzedaży.

10. Reklamacja może zostać złożona w dowolnej formie. Zalecane jest złożenie jej w formie pisemnej, opisując wadę i wskazując żądanie  z określonych w ust. 4. Pismo zawierające reklamację można wysłać listem poleconym na adres:  KLER S.A., ul. Piastowska 39b, 46-380 Dobrodzień lub na adres poczty mailowej: info@outletmeblowy.pl

11. Jeżeli przedmiotem żądania Klienta jest naprawa towaru, wymiana towaru na nowy lub obniżenie ceny towaru, Sklep Internetowy zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu, uznaje się, że reklamacja jest zasadna.

12. Koszty poniesione przez Klienta w związku z odesłaniem reklamowanego towaru zostaną zwrócone przez Sklep Internetowy.

 

VI. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy, Sklep Internetowy nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sklep Internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać z poniższego wzoru formularza o odstąpieniu od umowy http://www.outletmeblowy.pl/pub/oswiadczenie_o_odstap_OM_2014.pdf

5. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia, o którym mowa powyżej przed jego upływem.

6. Sklep Internetowy zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną poprzez wysłanie skanu tego oświadczenia na adres mailowy: info@outletmeblowy.pl. Oświadczenie może zostać przesłane listem na adres: KLER S.A., ul. Piastowska 39b, 46-380 Dobrodzień.

7. Sklep Internetowy za pośrednictwem wiadomości mailowej niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu do umowy w formie skanu.

8. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

9. Sklep Internetowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu.

10. Sklep Internetowy dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy, Sklep Internetowy nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

12. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sklepowi Internetowemu lub osobie upoważnionej  przez Sklep Internetowy do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

14. Konsument pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu produktu tytułem odstąpienia do umowy, w tym koszty nadania przesyłki, opakowania.

15. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

 

VII. Ochrona danych osobowych

1. Wypełniając formularz zamówienia Klient wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez KLER S.A. swoich danych osobowych podanych w formularzu zamówienia w celu realizacji zamówienia, tj. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji złożonego zamówienia w oparciu o niniejszy Regulamin.

2. Administratorem danych osobowych jest KLER S.A. z siedzibą w Dobrodzieniu, dokładny adres ul. Piastowska 39b (46-380 Dobrodzień), wpisana przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000056597, NIP: 5750007865, REGON: 150854711, z kapitałem zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 51 668 360 zł, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz niniejszym Regulaminem.

3. W przypadku płatności elektronicznych, obsługę transakcji realizuje spółka PayU S.A. w ramach systemu „Płatności.pl", która administruje danymi osobowymi Klienta w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania z systemu oraz przetwarzania danych osobowych dostępne są w serwisie www.platnosci.pl

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania w drodze komunikacji elektronicznej oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

1. Wszystkie informacje, zdjęcia produktów, znaki firmowe producentów  umieszczone na stronie internetowej www.outletmeblowy.pl są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody uprawnionych podmiotów.

2. Spory dotyczące treści postanowień niniejszego Regulaminu i zawartych w oparciu o Regulamin umów, ich realizacji będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.

3. KLER S.A. ma prawo zmieniać treść niniejszego Regulaminu. Informacje o zmianach oraz o terminie rozpoczęcia obowiązywania nowej wersji Regulaminu zamieszczane będą na stronie internetowej www.outletmeblowy.pl. Przy składaniu zamówienia Klient zobowiązany jest do akceptacji aktualnej wersji Regulaminu. Informacja o zmianie przez KLER S.A. Regulaminu nie wpływa na treść zawartych już umów sprzedaży. Obowiązująca przy zawieraniu umowy sprzedaży jest treść Regulaminu zaakceptowana przez Klienta przy składaniu zamówienia.

4. Informacje znajdujące się na stronach internetowych www.outletmeblowy.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.