Facebook Outlet Meblowy
Zamknij

Logo

Odbierz prezent

100 zł za zapisanie się do newslettera!

Prezent na zakupy powyżej 1000zł

Akcja nie łączy się z innymi promocjami

Zakupy grupowe

1.      Zakupy grupowe polegają na przedstawionej przez Sklep Internetowy propozycji zakupu towarów przez określoną liczbę osób po cenie niższej niż wskazana w opisie produktu cena jednostkowa, w czasie wskazanym przez KLER S.A. w przedłożonej propozycji.

2.      Aby grupa Klientów mogła skorzystać z zakupu towarów po określonej przez Sklep Internetowy w propozycji zakupu grupowego niższej cenie, niezbędnym jest zrealizowanie zakupu przez taką liczbę Klientów, która została wskazana w propozycji zakupu grupowego w czasie wskazanym w tej propozycji.

3.      Do propozycji zakupu grupowego stosuje się zasady określone Regulaminem zakupów z różnicą określoną w poniższych punktach:
a) proces realizacji zamówienia rozpoczyna się po upływie określonego w propozycji zakupu grupowego czasu lub po zebraniu się minimalnej ilości Klientów,
b) po rozpoczęciu realizacji zamówienia do Klienta zostaje wysłana wiadomość elektroniczna z informacją oraz instrukcją dalszego postępowania,
c) w ciągu trzech dni od otrzymania przez Klienta wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej powinien on dokonać za zamówiony produkt wpłaty kwoty stanowiącej co najmniej 20% wartości jego zamówienia ,

d) zamówienie Klienta zostaje anulowane, jeśli w ciągu 5 dni rachunek bankowy spółki KLER S.A. nie zostanie uznany kwotą, o której mowa powyżej. Pozostali Klienci, którzy złożyli zamówienie w ramach propozycji zakupu grupowego, będą informowani o ewentualnych zmianach przy procesie realizacji zamówienia.