/skins/user/rwd_shoper_19/
Premia za zakupy

 

 

Regulamin Promocji Premia za zakupy

 

Postanowienia ogólne

1

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki promocji prowadzonej pod nazwą „Premia za zakupy”, zwanej dalej „Promocją”.

Organizatorem Promocji jest Kler S.A. z siedzibą w Dobrodzieniu, ul. Piastowska 39B, 46-380 Dobrodzień, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056597, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla miasta Opole, VIII Wydział Gospodarczy; kapitał zakładowy w wysokości: 51 668 360,00 zł wpłacony w całości; NIP: 575-00-07-865; REGON: 150854711; e-mail: info@outletmeblowy.pl, zwana dalej „Organizatorem”.

W Promocji bierze udział sklep internetowy, którego strona główna znajduje się pod adresem http://www.outletmeblowy.pl, zwany dalej „Sklepem internetowym”.

2

Promocja rozpoczyna się w dniu 6.11.2020 r. a kończy się w dniu 15.11.2020 r.

3

Promocją objęte są towary sprzedawane w Sklepie internetowym, zwane dalej „Produktami”.

 

Warunki udziału w Promocji

4

W celu wzięcia udziału w Promocji należy w okresie jej trwania zawrzeć z Organizatorem umowę sprzedaży za pomocą Sklepu internetowego i zakupić w ten sposób co najmniej jeden Produkt objęty promocją.

5

Jeżeli uczestnik Promocji odstąpi następnie od umowy sprzedaży, o której mowa w postanowieniu § 4 Regulaminu, na podstawie przepisów art. 27 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2017 poz. 683), wówczas traci uprawnienia wynikające z Promocji uzyskane w związku z zawarciem umowy sprzedaży zawartej za pomocą Sklepu internetowego, od której następnie odstąpił.

Organizator zwraca uwagę, że w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży produktów objętych promocją w związku z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 – tj.) uczestnik Promocji jest zobowiązany również do zwrotu Organizatorowi innych korzyści, jakie otrzymał za zakup w ramach promocji.

 

III. Korzyści wynikające ze spełniania warunków udziału w Promocji

6

Osoba, która spełniła warunki udziału w Promocji, zwana dalej „Uczestnikiem”, w zależności od rodzaju Produktów objętych umową sprzedaży, o której mowa w postanowieniu § 4 Regulaminu, otrzymuje premię, zgodnie z poniższymi postanowieniami zawartymi w  §7.

 

Warunki promocji

7

przy zakupie głównym produktów z oferty sklepu internetowego outletmeblowy.pl z wyjątkiem produktów z kategorii Meble z ekspozycji, premia w postaci rabatu na kolejny zakup o wartości 20 %  złożonego zamówienia, głównego.

8

Premia w postaci rabatu może być wykorzystana przez Klienta na produkty z oferty sklepu internetowego outletmeblowy.pl z wyjątkiem produktów z kategorii Meble z ekspozycji.

W przypadku, gdy cena zakupów dokonywanych przez Uczestnika w Sklepie internetowym z wykorzystaniem Premii jest:

  1. niższa albo równa wartości Premii, wówczas Uczestnik jest zobowiązany do zapłaty kwoty 1 zł brutto. W sytuacji, gdy cena tych zakupów jest niższa od wartości Premii, wówczas niewykorzystana część tej premii przepada;
  2. wyższa od wartości Premii, wówczas Uczestnik jest zobowiązany do zapłaty pozostałej części ceny, czyli różnicy pomiędzy ceną wyświetloną w koszyku zakupowym Sklepu internetowego przed podaniem kodu rabatowego a wartością Premii.

9

Premia 20% opisana w § 7 Regulaminu może być wykorzystana najwcześniej po 14 dniach od dnia odbioru przez Uczestnika Produktów lub Produktu zakupionego na podstawie umowy sprzedaży, która była podstawą dla otrzymania danej premii.

Premia 20% opisana w § 7 Regulaminu może być wykorzystana najpóźniej do 20.12.2020. Po tym terminie Uczestnik traci prawo do skorzystania z premii.

Jako dowód uzyskania Premii 20% w ramach Promocji, Uczestnik otrzymuje kod rabatowy droga elektroniczną, który musi następnie podać
w odpowiedniej rubryce w trakcie składania zamówienia w Sklepie internetowym.

Premia 20% jest udzielana od ceny brutto towarów, na których zakup mogą być wykorzystane zgodnie z Regulaminem.

Premia 20% nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.

W sytuacji, gdy Uczestnik spełnia również warunki do skorzystania z innej akcji promocyjnej, wówczas ma prawo zdecydować, czy chce skorzystać z Premii 20% otrzymanej w ramach Promocji albo z korzyści, które wynikają z innych akcji promocyjnych Organizatora.

Premia, o której mowa w § 7 ust. 1, ma charakter jednorazowy. Dany kod rabatowy może być wykorzystany wyłącznie jeden raz. Oznacza to, że w sytuacji odstąpienia przez Uczestnika promocji oparciu art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 – tj.) od umowy sprzedaży w ramach której dokonano zakupu z premią w postaci rabatu, kod premiowy nie może być już wykorzystany ponownie przy okazji innego zakupu.

10

Premii 20% nie można łączyć z korzyściami wynikającymi z innych akcji promocyjnych Organizatora, ani z ofertą Meble z ekspozycji.

 

Reklamacje

11

Wszystkie reklamacje dotyczące Promocji należy zgłaszać e-mailem na adres info@outletmeblowy.pl lub pisemnie za pośrednictwem poczty na adres Organizatora.

Reklamacja powinna zawierać dane osobowe zgłaszającego umożliwiające udzielenie odpowiedzi na nią oraz przyczynę reklamacji.

 

Postanowienia końcowe

12

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad określonych w Regulaminie, informacji można zasięgnąć na infolinii pod numerem telefonu 801 002 666 lub na adres info@outletmeblowy.pl

13

Regulamin dostępny jest: u Organizatora oraz na stronie Sklepu internetowego Outletmeblowy.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium